З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР (ч. VII ) про спільну нараду Ради Народних Міністрів з делегацією Західноукраїнської Народної Республіки. 21 січня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР (ч. VII ) про спільну нараду Ради Народних Міністрів з делегацією Західноукраїнської Народної Республіки. 21 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 82 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту