Стаття “Свято з’єднання України” з газети “Українська Ставка”. 22 січня 1919 р.

Стаття “Свято з'єднання України” з газети “Українська Ставка”. 22 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 9 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту