Універсал Директорії Української Народної Республіки. 22 січня 1919 р.

Універсал Директорії Української Народної Республіки. 22 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 5 Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту