Відозва Української Національної Ради до Українського народу про розбудову правової держави та створення народного війська. 5 листопада 1918 р.

Відозва Української Національної Ради до Українського народу про розбудову правової держави та створення народного війська. 5 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 244. Арк. 13 зв.

Leave a Comment