Список населених пунктів зони відселення. 26 грудня 1990 р.

Список населених пунктів зони відселення. 26 грудня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 5292. Оп. 1ос. Спр. 110. Арк. 15

Leave a Comment