Відомість Одеського кримінально-розшукового відділу про кількість зловживань, пов’язаних з фальшуванням грошових знаків. Не раніше 1 серпня 1918 р.

Відомість Одеського кримінально-розшукового відділу про кількість зловживань, пов’язаних з фальшуванням грошових знаків. Не раніше 1 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 52. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту