Лист Товариства взаємного кредиту «Дністер» у Львові сотнику Української Галицької армії І. Мацієвичу про переведення коштів для окремих осіб та організацій (у т. ч. інвалідів). 27 жовтня 1922 р.

Лист Товариства взаємного кредиту «Дністер» у Львові сотнику Української Галицької армії І. Мацієвичу про переведення коштів для окремих осіб та організацій (у т. ч. інвалідів). 27 жовтня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3522. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту