Обіжник власної канцелярії гетьмана П. Скоропадського про надсилання до архіву канцелярії документів-оригіналів гетьмана. 17 липня 1918 р.

Обіжник власної канцелярії гетьмана П. Скоропадського про надсилання до архіву канцелярії документів-оригіналів гетьмана. 17 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1071, оп. 1, спр. 3, арк. 21.

Leave a Comment