Указ Президента України № 170/98 “Про присудження Державних премій України імені Тараса Шевченка 1998 року”. 6 березня 1998 р.

Указ Президента України № 170/98 “Про присудження Державних премій України імені Тараса Шевченка 1998 року”. 6 березня 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 1763. Арк. 98

Leave a Comment

Перейти до вмісту