Телеграма з Одеси Міністерству фінансів УНР про зупинку роботи з друкування грошових знаків вартістю 50 карбованців через відсутність зразків та паперу. 2 серпня 1918 р.

Телеграма з Одеси Міністерству фінансів УНР про зупинку роботи з друкування грошових знаків вартістю 50 карбованців через відсутність зразків та паперу. 2 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 53. Російська мова

Leave a Comment