Указ Президента України Л. Кравчука № 38/93 «Про заходи у зв’язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні». 19 лютого 1993 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 38/93 «Про заходи у зв'язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні». 19 лютого 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 142. Арк. 51

Leave a Comment

Перейти до вмісту