Звернення товариша Генерального секретаря земельних справ Б. Мартоса до губернських повітових та волосних земельних комітетів, громадян УНР про збереження лісів. 16 листопада 1917 р.

Звернення товариша Генерального секретаря земельних справ Б. Мартоса до губернських повітових та волосних земельних комітетів, громадян УНР про збереження лісів. 16 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 524, оп. 1, спр. 1, арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту