Указ Президента України від 20 березня 1996 р. № 201/96 «Про Міжвідомчу комісію з питань авіаційної політики, безпеки авіації та використання повітряного простору України».

Указ Президента України від 20 березня 1996 р. № 201/96 «Про Міжвідомчу комісію з питань авіаційної політики, безпеки авіації та використання повітряного простору України».

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 626. Арк. 174

Leave a Comment

Перейти до вмісту