Світлина Василя Абрамовича. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР про освітній рівень. 30 липня 1921 р.

Світлина Василя Абрамовича. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР про освітній рівень. 30 липня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 621. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту