Поштова листівка з фотокарткою Олександра Олеся.

Поштова листівка з фотокарткою Олександра Олеся.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 103. Арк. 76зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту