Про ратифікацію Договору, підписаного 31 серпня 1920 р. в Булгурі делегатами УНР, Речі Посполитої Польської, Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 12 листопада 1920 р.

Про ратифікацію Договору, підписаного 31 серпня 1920 р. в Булгурі делегатами УНР, Речі Посполитої Польської, Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 12 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 9. Арк. 63

Leave a Comment

Перейти до вмісту