Лист Голови Президії Верховної Ради УРСР Д. Коротченка ЦК КПУ з пропозиціями щодо розселення і працевлаштування адміністративно висланих громадян, які повернулися до Криму зі спецпоселення. 11 червня 1954 р.

Лист Голови Президії Верховної Ради УРСР Д. Коротченка ЦК КПУ з пропозиціями щодо розселення і працевлаштування адміністративно висланих громадян, які повернулися до Криму зі спецпоселення. 11 червня 1954 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 17. Спр. 59. Арк. 150

Leave a Comment

Перейти до вмісту