Довідка голови Кримського облвиконкому М. Кузьменка Голові Президії Верховної Ради УРСР Д. Коротченку про спецпереселенців Кримської області. 11 червня 1954 р.

Довідка голови Кримського облвиконкому М. Кузьменка Голові Президії Верховної Ради УРСР Д. Коротченку про спецпереселенців Кримської області. 11 червня 1954 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 17. Спр. 59. Арк. 162

Leave a Comment

Перейти до вмісту