Указ Президента України від 27 червня 1996 р. № 483/96 «Про Положення про Національний центр аерокосмічної освіти молоді України».

Указ Президента України від 27 червня 1996 р. № 483/96 «Про Положення про Національний центр аерокосмічної освіти молоді України».

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 645. Арк. 225

Leave a Comment

Перейти до вмісту