Акт Медичної комісії про обстеження стану здоров’я старшин та козаків Окремої кінної дивізії Армії УНР у таборі інтернованих у Вадовицях. 8 лютого 1921 р.

Акт Медичної комісії про обстеження стану здоров’я старшин та козаків Окремої кінної дивізії Армії УНР у таборі інтернованих у Вадовицях. 8 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1604. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту