Світлина Івана Шовгеніва – ректора Української господарської академії в ЧСР у 1922-1925 рр.

Світлина Івана Шовгеніва - ректора Української господарської академії в ЧСР у 1922-1925 рр.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 159. Арк. 108зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту