4-1-22-3538-051.jpg

Лист голови Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування до Президії Верховної Ради України щодо розгляду Закон України «Про екологічну експертизу», що зумовлюється необхідністю визначення екологічної безпеки при проектування, розміщенні, будівництві і функціонуванні народно-господарських та інших об'єктів, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього середовища та здоров'я людей. 10 листопада 1993 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3538. Арк. 50, 51.

Leave a Comment

Перейти до вмісту