4-1-22-3554-007.jpg

Подання Президента України Л. Кучми до Верховної Ради України щодо внесення на розгляд проєкту Закону України «Про ратифікацію поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар» (поправки підписані від імені України у м. Лондоні 29 червня 1990 року) та проєкт Закону. 17 жовтня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3554. Арк. 7, 8.

Leave a Comment

Перейти до вмісту