Постанова Кабінету Міністрів України № 1353 “Про порядок розрахунків з громадянами – власниками рахунків у колишніх відділеннях Зовнішекономбанку СРСР на території України”. 2 грудня 1997 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1353 "Про порядок розрахунків з громадянами - власниками рахунків у колишніх відділеннях Зовнішекономбанку СРСР на території України". 2 грудня 1997 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 5797, арк. 129

Leave a Comment

Перейти до вмісту