Розписка сотника Кагарлицької сотні про отримання коштів для видачі платні старшинам та козакам, котрі будуть повернуті після одержання від Інтендантства 2-го Подільського корпусу. 21 березня 1919 р. ЦДАВО України.

Розписка сотника Кагарлицької сотні про отримання коштів для видачі платні старшинам та козакам, котрі будуть повернуті після одержання від Інтендантства 2-го Подільського корпусу. 21 березня 1919 р. ЦДАВО України.

Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 53

Leave a Comment

Перейти до вмісту