Посвідчення (карта тотожности) хорунжого А. Лепкого. 1 квітня 1919 р.

Посвідчення (карта тотожности) хорунжого А. Лепкого. 1 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 102. Арк. 38 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту