41-1-22-3542-027.jpg

Лист голови Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики України Г. Філіпчука до голови Фонду державного майна України Єханурова Ю. І. про надіслання матеріалів, які розглядалися на міжнародній нараді з питань реалізації екологічних вимог у процесі приватизації 29 вересня 1995 року у Варшаві. 25 жовтня 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3542. Арк. 27.

Leave a Comment

Перейти до вмісту