Розписка І. Лизаківського про отримання платні робітникам друкарні Української Центральної Ради за час більшовицького повстання. 12 березня 1918 р.

Розписка І. Лизаківського про отримання платні робітникам друкарні Української Центральної Ради за час більшовицького повстання. 12 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 140

Leave a Comment

Перейти до вмісту