Обіжник Генерального секретарства земельних справ губернським, повітовим та волосним земельним комітетам про облік землі та інвентарю. 15 листопада 1917 р.

Обіжник Генерального секретарства земельних справ губернським, повітовим та волосним земельним комітетам про облік землі та інвентарю. 15 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1390, оп. 1, спр. 19, арк. 35

Leave a Comment