Відозва Української Національної Ради та Державного Секретаріату ЗОУНР про несправедливі вимоги представників Антанти щодо відчуження українських земель Польщі та оборону держави. 4 березня 1919 р.

Відозва Української Національної Ради та Державного Секретаріату ЗОУНР про несправедливі вимоги представників Антанти щодо відчуження українських земель Польщі та оборону держави. 4 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту