Про смерть І. Шрага, евакуацію Військового міністра та Міністра внутрішніх справ з м. Рівного тощо. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 3 травня 1919 р.

Про смерть І. Шрага, евакуацію Військового міністра та Міністра внутрішніх справ з м. Рівного тощо. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 3 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 127зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту