З бюлетеня Інформаційного бюро про епідемію іспанського грипу на Харківщині, у Львові та боротьбу з пошестю. 18 жовтня 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро про епідемію іспанського грипу на Харківщині, у Львові та боротьбу з пошестю. 18 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 54 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту