Лист Міністра фінансів УД Раді Міністрів УД з проханням асигнувати кошти на друкування ста мільйонів знаків Державної скарбниці. [19 вересня] 1918 р.

Лист Міністра фінансів УД Раді Міністрів УД з проханням асигнувати кошти на друкування ста мільйонів знаків Державної скарбниці. [19 вересня] 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 112

Leave a Comment