Оголошення Міністерства фінансів УД про вилучення з обігу кредитових білетів вартістю 100 карбованців зразка 1917 р. Не раніше 24 вересня 1918 р.

Оголошення Міністерства фінансів УД про вилучення з обігу кредитових білетів вартістю 100 карбованців зразка 1917 р. Не раніше 24 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 7. Арк. 3

Leave a Comment