Про передавання майна, залишеного військовими частинами та належне зберігання його на складах м. Кам’янця. З наказів Військового міністра УНР по залозі м. Кам’янця. 11 червня 1919 р.

Про передавання майна, залишеного військовими частинами та належне зберігання його на складах м. Кам’янця. З наказів Військового міністра УНР по залозі м. Кам’янця. 11 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 538. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 49

Leave a Comment

Перейти до вмісту