Лист П. Христюка Міністру внутрішніх справ УНР про прибуття до Кам’янця окремих представників державних установ, організацію міліції та інформування населення. 11 червня 1919 р.

Лист П. Христюка Міністру внутрішніх справ УНР про прибуття до Кам'янця окремих представників державних установ, організацію міліції та інформування населення. 11 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 11. Арк. 181зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту