Про надання грошової допомоги військовій лікарці 6-ої січової дивізії Армії УНР Христині Сушко, учасниці Першого Зимового походу. З наказу Української військової ліквідаційної комісії в Речі Посполитій. 12 листопада 1920 р.

Про надання грошової допомоги військовій лікарці 6-ої січової дивізії Армії УНР Христині Сушко, учасниці Першого Зимового походу. З наказу Української військової ліквідаційної комісії в Речі Посполитій. 12 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3523. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 53

Leave a Comment

Перейти до вмісту