Посвідчення делегата на мирну конференцію в Брест-Литовську М. Полозова. 16 грудня 1917 р.

Посвідчення делегата на мирну конференцію в Брест-Литовську М. Полозова. 16 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 84, арк. 9 зв.-10

Leave a Comment

Перейти до вмісту