Доповідна записка В. Модзалевського до Міністерства народної освіти та мистецтв УД про реформу архівної справи в Україні. 18 вересня 1918 р.

Доповідна записка В. Модзалевського до Міністерства народної освіти та мистецтв УД про реформу архівної справи в Україні. 18 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 4. Спр. 2. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту