Табель (перелік) необхідних підручників для родів військ, підготовлений 2-им Генерал-квартирмейстером. [1922 р.].

Табель (перелік) необхідних підручників для родів військ, підготовлений 2-им Генерал-квартирмейстером. [1922 р.].

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 280. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту