Повідомлення харківського губернатора М. Катеренича начальнику Харківського губернського жандармського управління І. Риковському про розповсюдження листівки Української народної партії “До народу Українського усієї соборної України”. 31 січня 1913 р.

Повідомлення харківського губернатора М. Катеренича начальнику Харківського губернського жандармського управління І. Риковському про розповсюдження листівки Української народної партії “До народу Українського усієї соборної України”. 31 січня 1913 р.

ЦДІАК України. Ф. 705. Оп. 2. Спр. 122. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту