Постанова Миргородського селянського з’їзду УЦР з протестом проти відокремлення від України Холмщини, Харківщини, Катеринославщини, Херсонщини, Таврії. 3 вересня 1917 р.

Постанова Миргородського селянського з'їзду УЦР з протестом проти відокремлення від України Холмщини, Харківщини, Катеринославщини, Херсонщини, Таврії. 3 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 37

Leave a Comment

Перейти до вмісту