Дипломатичний паспорт Андрія Окопенка. 30 липня 1919 р.

Дипломатичний паспорт Андрія Окопенка. 30 липня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3519. Оп. 2. Спр. 19. Арк. 84

Leave a Comment

Перейти до вмісту