Диплом Дмитра Равича – педагога середніх шкіл з правом викладати музику і спів Українського педагогічного інституту імени М. Драгоманова в Празі. 31 січня 1929 р.

Диплом Дмитра Равича - педагога середніх шкіл з правом викладати музику і спів Українського педагогічного інституту імени М. Драгоманова в Празі. 31 січня 1929 р.

ЦДАВО України. Ф. 3972. Оп. 1. Спр. 919. Арк. 87зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту