Проєкт постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону про Державний Гімн України». 17 березня 1992 р.

Проєкт постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону про Державний Гімн України». 17 березня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 90

Leave a Comment

Перейти до вмісту