Проєкт Закону України «Про Державний Гімн України». 17 березня 1992 р.

Проєкт Закону України «Про Державний Гімн України». 17 березня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 91

Leave a Comment

Перейти до вмісту