Обіжник Генерального секретаря пошт і телеграфів про обов’язкове приймання переведень та інших поштових листувань, написаних україн­ською мовою. 14 грудня 1917 р.

Обіжник Генерального секретаря пошт і телеграфів про обов'язкове приймання переведень та інших поштових листувань, написаних україн­ською мовою. 14 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2340, оп. 1, спр. 1, арк. 31

Leave a Comment