48_2192-2-7-20_1.jpg

Організаційний статут Надзвичайної дипломатичної місії ЗУНР в Римі. 30 грудня 1920 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 20

Leave a Comment

Перейти до вмісту