Телеграма про поширення тифу та “іспанки” в Колківській волості Луцького повіту. 23 січня 1919 р.

Телеграма про поширення тифу та "іспанки" в Колківській волості Луцького повіту. 23 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 119. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту