Медичне свідоцтво для встановлення права на пенсію В. Кальницкого-Патенка, видане у таборі інтернованих у Стржалково. 1923 р.

Медичне свідоцтво для встановлення права на пенсію В. Кальницкого-Патенка, видане у таборі інтернованих у Стржалково. 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 115

Leave a Comment

Перейти до вмісту